Prague City Tourism a. s.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 23670.

Sídlo společnosti

Arbesovo náměstí 70/4, 150 00 Praha 5 Smíchov
IČ: 07312890

Předseda představenstva

Mgr. František Cipro
e-mail: frantisek.cipro@praha.eu

Místopředseda představenstva

Ing. Václav Novotný
e-mail: v.novotny@prague.eu

Člen představenstva

Mgr. Michal Jordán
e-mail: michal.jordan@praha.eu

Sekretariát představenstva

Kristýna Mackovičová
e-mail: k.mackovicova@prague.eu

Usnesením 37/126 ze dne 17.5.2018 rozhodlo Zastupitelstvo hlavního města Prahy o transformaci příspěvkové organizace Pražská informační služba na akciovou společnost.
Prague City Tourism je akciová společnost založená s výše uvedeným účelem

Usnesení zastupitelstva 37/126
Důvodová zpráva